JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ANJA LUCIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomantica:                                           ANJA LUCIĆ
Akademska godina upisa                        2020./2021.
Datum obrane diplomskog rada:           6. 9. 2023. u 12h u A-018

Tema diplomskog rada:                          Božanski lik Helene Trojanske

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Helena Tomas, predsjednica komisije
2. dr. sc. Josip Parat, viši asistent, član komisije
3. doc. dr. sc. Ana Pavlović, mentorica i član komisije