Terenska nastava Sv. Križ i Gračec

Terenska na lokalitetu Sv. Križ će biti od 27. 03. do 06. 04. i od 11. 04 – 21. 04. Na lokalitetu Gračec od 24. 04. do 6. 05.

U svaka od tri ponuđena termina možemo primiti po četvero studenata.

Prijaviti se možete mailom doc. dr. sc. Janji Mavrović Mokos jmavrovi@ffzg.hr .