Nastava kod nasl. doc. dr. sc. Ane Azinović Bebek

Nastava iz kolegija Arheologija novog vijeka i suvremenog doba i kolegija Germanska groblja i nalazi ranog srednjeg vijeka neće se održati 9. i 16. ožujka 2023. Nastava iz oba kolegija se redovno nastavlja 23. ožujka 2023.