Predavanje: Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći: 20 godina arheoloških istraživanja

Pridružite nam se u srijedu, 15. ožujka 2023. godine, u 18 sati, na prvom katu Arheološkog muzeja u Zagrebu, kada će voditelj arheoloških istraživanja, Krešimir Filipec s Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održati predavanje uz istoimenu izložbu „Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći: 20 godina arheoloških istraživanja“. Ulaz je besplatan.

Preuzeto s AMZ.