JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – TVRTKO UGRIK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            TVRTKO UGRIK

Akademska godina upisa                  2018./19.

Datum obrane diplomskog rada      28. 02. 2023. u 14:00 sati u Fond 1

Tema diplomskog rada: Crkvena arhitektura na području srednjovjekovne Sidraške županije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. Petra Jeršek, asistentica, članica povjerenstva
3. prof. dr. sc. Mirja Jarak, mentorica i članica povjerenstva