JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVANA POLANČEC

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                         IVANA POLANČEC

Akademska godina upisa                2018./2019.

Datum obrane diplomskog rada:   24. 02. 2023. u 11.00 h u A-018

Tema diplomskog rada:                   Carska “Damnatio memoriae” u rimskoj provinciji Panoniji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica komisije
2. dr. sc. Josip Parat, viši asistent, član komisije
3. izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli, mentor i član komisije