JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – EUGEN-LOVRO KEBET

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                         EUGEN-LOVRO KEBET

Akademska godina upisa               2017./18.

Datum obrane diplomskog rada   27. 02. 2023. u 11:45 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Karolinški mačevi tipa H u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, znan. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod), član povjerenstva
3. prof. dr. sc. Mirja Jarak, mentorica i članica povjerenstva