JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MARIJA DORIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           MARIJA DORIĆ

Akademska godina upisa                 2018./2019.

Datum obrane diplomskog rada     27. 2. 2023. u 12:30 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Stanje istraženosti srednjovjekovnih utvrda, posjeda i naselja na području grada Vrbovca i okolice

1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. Petra Nikšić, asistentica, članica povjerenstva
3. nasl. doc. dr. sc. Tatjana Tkalčec (Institut za arheologiju), mentorica i članica povjerenstva