JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – JOŠKO BARBARIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                             JOŠKO BARBARIĆ

Akademska godina upisa                   2018./19.

Datum obrane diplomskog rada       24. 02. 2023. u 12:00 u Fondu 2

Tema diplomskog rada: Prapovijesni lokaliteti gradinskog tipa u Općini Sućuraj na otoku Hvaru

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, predsjednik povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav, članica povjerenstva
3. doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, mentorica i članica povjerenstva