JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – EMA ODORČIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                            EMA ODORČIĆ
Akademska godina upisa                    2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:       21. rujna 2022. u 11.30 h u A-018
Tema diplomskog rada:                      Hekatin božanski lik u religiji i umjetnosti

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica povjerenstva
2. dr. sc. Mirna Cvetko, poslijedoktorandica, članica povjerenstva
3. doc. dr. sc. Ana Pavlović, članica povjerenstva i mentorica