JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MIRNA POROPAT

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE – SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA
i ETNOLOGIJE I KULTURNE ANTROPOLOGIJE

Diplomant                                           MIRNA POROPAT

Akademska godina upisa                  2016./2017.

Datum obrane diplomskog rada      22. rujna 2022. u 10:00 sati u C-001

Tema diplomskog rada:                   (Post)kolonijalizam i arheologija

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Tanja Bukovčan, predsjednica povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, mentorica i članica povjerenstva
3. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak, komentorica i članica povjerenstva