Javna obrana doktorskog rada Katarine Šprem

Javna obrana doktorskoga rada Katarine Šprem održat će se u petak, 30. rujna 2022. s početkom u 09.30 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Eksploatacija kamene sirovine u prapovijesti i antici Istarskoga poluotoka

Mentori: Prof.dr.sc. Robert Matijašić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Izv. prof. dr.sc. Rajna Šošić Klindžić

Povjerenstvo za obranu rada:
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predsjednik povjerenstva
Izv. prof. sc. Rajna Šošić Klindžić, članica povjerenstva
Izv. prof. dr.sc. Uroš Barudžija (Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet), član povjerenstva