Javna obrana doktorskoga rada Filipa Budića

Javna obrana doktorskoga rada Filipa Budića održat će se u četvrtak, 14. srpnja 2022. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Zemljopisne, društvene i ekonomske okolnosti grčkog interesa za istočnu obalu Jadrana

Mentorica: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač

Povjerenstvo za obranu rada:

  1. doc. dr. sc. Jelena Marohnić
  2. doc. dr. sc. Vedran Barbarić (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet)
  3. doc. dr. sc. Ana Pavlović