JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LEA HABENŠUS

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           LEA HABENŠUS
Akademska godina upisa                   2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada       04. srpnja 2022. u 10:00 sati u F1
Tema diplomskog rada:                     Položaj žena unutar željeznog doba

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, doc., predsjednica komisije
2. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, izv. prof., članica komisije
3. dr. sc. Hrvoje Potrebica, red. prof., mentor i član komisije