JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – SARA FILIPOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           SARA FILIPOVIĆ
Akademska godina upisa                  2020./21.
Datum obrane diplomskog rada     30. 6. 2022. u 10:30 sati u A-018
Tema diplomskog rada:                    Vrata i kule Gradeca u kasnom srednjem vijeku

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. Petra Jeršek, asistentica, članica povjerenstva
3. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek (Hrvatski restauratorski zavod), mentorica i članica povjerenstva