JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MARKO BABELI

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                             MARKO BABELI
Akademska godina upisa                     2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada         29. rujna 2021. u 08:30 sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                       Tipologija kasnobrončanodobne keramike s lokaliteta Crkvišće-Bukovlje

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, predsjednik povjerenstva
Julia Katarina Kramberger Fileš, mag. arheo., asistent, članica povjerenstva
Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, mentorica i članica povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20