JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MIRZA HUSOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           MIRZA HUSOVIĆ
Akademska godina upisa                   2020./2021.
Datum obrane diplomskog rada:      29. rujna 2021. u 18 h sati preko Skypea
Tema diplomskog rada:                     Vulgarnolatinske osobitosti na kasnoantičkim spomenicima Dalmacije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica povjerenstva
2. izv. prof. Vladimir Rezar, komentor, član povjerenstva
3. izv. prof. Dino Demicheli, mentor, član povjerenstva

Svi zainteresirani za slušanje mogu se javiti prof. Demicheliju na ddemiche@ffzg.hr.