Obavijest o terenskoj nastavi – Velika pećina u Kličevici kod Benkovca od 3. do 15. 10. 2021.

Arheološka istraživanja i terenska nastava na paleolitičkom nalazištu na lokalitetu Velika pećina u Kličevici kod Benkovca održat će se od 3. – 15. 10. 2021.

Slobodna su dva mjesta za studente.

Prijave: prof. dr. sc. Ivor Karavanić ikaravanic@ffzg.hr