JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA ANKICE ODŽA

Javna ocjena teme doktorskog rada Ankice Odža pod naslovom Eneolitičke osnove ranoga brončanog doba u Bosni i Hercegovini na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 5. ožujka u 14 h putem Skypea. Mentor: izv. prof. dr. Marcel Burić

Povjerenstvo za ocjenu teme:

1. prof. dr. sc. Tihomila Težak Gregl
2. nasl. doc. dr. sc. Jacqueline Balen
3. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić