Početak nastave na kolegiju Položaj naselja i graditeljske tehnologije

Nastava na kolegiju “Položaj naselja i graditeljske tehnologije” počinje 4.3.2021.u 14 sati prema rasporedu.Nastava će se održavati na daljinu putem sustava Omega (BBB). Sve informacije o kolegiju bit će dostupne na sustavu Omega. Studenti koji se nisu prijavili u sustav  trebaju se javiti doc. Danijeli Roksandić na email daroksan@ffzg.hr.