JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA VESNE ZMAIĆ KRALJ

Javna ocjena teme doktorskog rada Vesne Zmaić Kralj pod naslovom Pomorska trgovina Bizanta na istočnom Jadranu na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 19. ožujka u 10 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018. Mentor: dr. sc. Bartul Šiljeg, znanstveni suradnik (Institut za arheologiju, Zagreb)

Povjerenstvo za ocjenu teme:

1. prof. dr. sc. Mirja Jarak
2. dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, viša znanstvena suradnica (Institut za arheologiju, Zagreb)
3. dr. sc. Bartul Šiljeg, znanstveni suradnik (Institut za arheologiju, Zagreb)