JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA FILIPA BUDIĆA

Javna ocjena teme Filipa Budića pod naslovom Zemljopisne, društvene i ekonomske okolnosti grčkog interesa za istočnu obalu Jadrana, na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije, održat će se u petak, 18. rujna 2020. god. u 13 sati putem Skype-a. Mentorica: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač

Stručno povjerenstvo:
1. doc. dr. sc. Ana Pavlović
2. doc. dr. sc. Jelena Marohnić
3. doc. dr. sc. Vedran Barbarić (Filozofski fakultet u Splitu)