JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MARIN EMIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           MARIN EMIĆ
Akademska godina upisa                   2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:      24. rujna 2020. u 11.00 h u A-018
Tema diplomskog rada:                      Plemićka kurija kraj Ružice grada u Orahovici, analiza materijala do 2019. godine te interpretacija namjene kurije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. mag. archaeol. Jana Škrgulja, asistentica, član povjerenstva
3. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek (mentorica), član povjerenstva