JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ALEXANDER MAXI POTKONJAK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           ALEXANDER MAXI POTKONJAK
Akademska godina upisa                   2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:     17. rujna 2020. u 11 h sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                     Limes u Gornjoj Meziji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Iva Kaić, članica povjerenstva
doc. dr. sc. Ana Pavlović (mentorica), članica povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20