JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – SARA PRIMC

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                         SARA PRIMC
Akademska godina upisa                 2015./2016.
Datum obrane diplomskog rada:    11. rujna 2020. u 18.00 h putem Skypea
Tema diplomskog rada:                    Društveni položaj žena prema grafitima u Pompejima

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica povjerenstva
2. Prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač, član
3. Doc. dr. sc. Dino Demicheli, član