JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – FRANKA OVČARIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           FRANKA OVČARIĆ
Akademska godina upisa                  2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada     17. rujna 2020. u 9:00 sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                    Pregled razvoja brončanoga doba na prostoru Međimurja, Zagorja i Prigorja

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, izv. prof., predsjednica komisije
2. dr. sc. Hrvoje Potrebica, red. prof., član komisije
2. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, doc., članica komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20