JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – JELENA ŠEKRST

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                              JELENA ŠEKRST
Akademska godina upisa                      2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:         23. srpnja 2020. u 11.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                        Crveni porfir – simbolika i moć carskog kamena

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Domagoj Tončinić, predsjednik komisije
2. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač, članica komisije
3. dr. sc. Vinka Matijević (mentorica), poslijedoktorandica, članica komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20