JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LUCE ŠARIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                         LUCE ŠARIĆ
Akademska godina upisa                 2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:    21. srpnja 2020. u 11 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                   Prikazi žena i djece na fajumskim portretima

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica povjerenstva
2. doc. dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, članica povjerenstva
3. dr. sc. Mirna Vukov, zn. suradnica (mentorica), članica povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
 Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20