JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – DAVID FUDURIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                        DAVID FUDURIĆ
Akademska godina upisa                2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:   14. lipnja 2020. u 8 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                   Gornje Bukovlje (Crkvišće), kasnoantička utvrda i crkva

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
dr. sc. Vinka Matijević, predsjednica povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, član povjerenstva
dr. sc. Ana Azinović Bebek, član povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20