JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IZABELA ANDRAŠIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                             IZABELA ANDRAŠIĆ
Akademska godina upisa                    2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada       16. srpnja 2020. u 10.30 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                      Rimska stolna keramika s nalazišta Sveti Martin na Muri (Halicanum) – istraživanja od 2015. do 2018. godine

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Mirna Vukov, zn. suradnica, predsjednica povjerenstva
2. doc. dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, članica povjerenstva
3. doc. dr. sc. Iva Kaić, članica povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20