JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – TINA BERTETIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                               TINA BERTETIĆ
Akademska godina upisa                       2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:          22. srpnja 2020. u 11.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                         Magijske lutke u antici

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Ana Pavlović – predsjednica komisije
2. doc. dr. sc. Iva Kaić (mentorica) – članica komisije
3. dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica – članica komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20