JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOGA RADA ANTONELE BARBIR

Obrana teme doktorskoga rada Antonele Barbir pod naslovom Lovačko-skupljačka prehrana na prijelazu iz pleistocena u holocen na istočnojadranskoj obali – skupovi nalaza sisavaca i mekušaca iz špilje Vlakno (Dugi otok) održat će se 30. lipnja 2020. godine u 11h u dvorani Fond 1.

Stručno povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić
2. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić
3. dr. sc. Siniša Radović, znanstveni suradnik (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb)