JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOGA RADA – DUŠA ŠARUNIĆ

Javna obrana teme doktorskoga rada Duše Šarunić pod naslovom Učinak metoda poučavanja na percepciju arheološke baštine učenika osnovne škole, na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se 9. srpnja 2020. godine u dvorani Fond 1 u 10 sati na Odsjeku za arheologiju.

Stručno povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl
2. doc. dr. sc. Aleksandra Huić
3. dr.sc. Goran Milas (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)