VAŽNA OBAVIJEST O NAČINU ODRŽAVANJA ISPITA ON-LINE (prof. Milićević Bradač)

VAŽNA OBAVIJESTI O NAČINU POLAGANJA ISPITA IZ KLASIČNE ARHEOLOGIJE za one koji ne prate nastavu na Omegi, koji su odslušali kolegije prošlih godina i nisu ih položili, a sad bi ih htjeli polagati

Marina Milićević Bradač
mmilicev@ffzg.hr

Upute koje slijede odnose se na kolegije koji se polažu u ljetnom roku, a po naređenju prodekanice dr. prof. Tanje Bukovčan od 21. svibnja 2020, i na kolegije iz zimskog roka koji se moraju održati u ljetnom roku.

ODNOSE SE NA SVE KANDIDATE KOJI KANE BILO ŠTO POLAGATI U LJETNOM ROKU bez obzira kad su odslušali ispit, bez obzira koji put izlaze na ispit

Kolegiji su:
UMJETNIČKI OBRT KLASIČNOG RAZDOBLJA
OSNOVE KLASIČNE ARHEOLOGIJE II.
CIVILIZACIJA STAROG VIJEKA
FENOMENI MATERIJALNE I DUHOVNE KULTURE GRČKOG SVIJETA
RIMSKA KLASIČNA ARHEOLOGIJA
OSNOVE KLASIČNE ARHEOLOGIJE I.
EGEJSKA ARHEOLOGIJA
OSNOVE EGEJSKE ARHEOLOGIJE