Novi termin ispita iz kolegija „Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i JI Europe“, „Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe“ i „Koncept neolitizacije – modeli prijelaza na poljoprivredu“

Ispiti iz kolegija „Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i JI Europe“, „Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe“ i  „Koncept neolitizacije – modeli prijelaza na poljoprivredu“ koji su se trebali održati u ponedjeljak 9.9.2019. u 14h, odgađaju se za utorak 10.9.2019. u 14h u dvorani Fond 2.