Obrana teme doktorskog rada Maje Krznarić Škrivanko

Obrana teme doktorskog rada Maje Krznarić Škrivanko pod naslovom 
Obrasci naseljavanja i prostorno oblikovanje naselja sopotske kulture na vinkovačkom području održat će se 27. kolovoza 2019. u 12:00 u prostoriji Fond 1.

Stručno povjerenstvo:

1.       Doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
2.       Dr. sc. Jacqueline Balen, član povjerenstva
3.       Prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl