Obrana teme doktorskog rada Marija Carića

Obrana teme doktorskog rada Marija Carića pod naslovom 
Prehrana i zdravstveno stanje brončanodobnih stanovnika istočnojadranske obale i zaleđa: bioarheološki i biokemijsi pristup održat će se 20. kolovoza 2019. u 12:30 u prostoriji Fond 2.

Stručno povjerenstvo:

1.       Doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
2.       Prof. dr. Tihomila Težak-Gregl, član povjerenstva
3.       Dr. sc. Mario Novak, znanstveni suradnik (Institut za antropologiju, Zagreb), član povjerenstva