Multidisciplinarni i međunarodni kongres “Drugačije o baštini”

“Drugačije o baštini” multidisciplinarni je i međunarodni kongres koji će okupiti studente muzeologije i srodnih disciplina te mlade stručnjake koji profesionalno djeluju na području baštine.

Pozivamo zainteresirane autore da pošalju prijave do 15. rujna 2019. na adresu kongresmuz@gmail.com. Prijava mora sadržavati naziv teme, sažetak rada (do 350 riječi), ime i prezime, fakultet i smjer ili naziv institucije. Autori će povratnu informaciju o prihvaćanju rada dobiti putem e-maila do 25. rujna 2019. Radni jezik kongresa bit će hrvatski i engleski, a sudjelovanje je besplatno.

Ovogodišnji kongres održat će se 28. i 29. studenoga 2019. godine u Konferencijskoj dvorani Filozofskog fakulteta u Zagrebu.