Javna obrana diplomskog rada – Josip Galiot

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          JOSIP GALIOT
Akademska godina upisa                   2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada        15. srpnja 2019. u 11 sati u dvorani F2
Tema diplomskog rada: Brončanodobne igle s lokaliteta Gođevo 2

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Marcel Burić, docent, predsjednik povjerenstva
2. dr. sc. Hrvoje Potrebica, redoviti profesor, član povjerenstva
3. dr. sc., Janja Mavrović Mokos, poslijedoktorandica, član povjerenstva