JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA – NATALIJA ŠAGUD

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           NATALIJA ŠAGUD
Akademska godina upisa:                   2016./17.
Datum obrane diplomskog rada:       24. srpnja 2019. u 11:00 sati u dvorani A018
Tema diplomskog rada: Ranokršćanske freske u Pečuhu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednik povjerenstva
2. dr. sc. Vinka Matijević, član povjerenstva
3. Prof. dr. sc. Mirjana Sanader, član povjerenstva

Iz tajništva Odsjeka