Javna obrana diplomskog rada- Lucija Dugorepec

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                         LUCIJA DUGOREPEC
Matični broj:                                          299553
Akademska godina upisa                     2012./13.
Datum obrane diplomskog rada         20. 12. 2018. u 14:00 sati u Zbirci (A-018)

Tema diplomskog rada: Tipovi ukopa na otocima Krku i Cresu od 4. do 11. stoljeća

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

dr. sc. Vinka Matijević, znanstvena suradnica, predsjednica povjerenstva
dr. sc. Morana Čaušević-Bully (Université de Franche Comté), članica povjerenstva
Izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak, članica povjerenstva