Javna obrana diplomskog rada – Tajana Tadić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                           TAJANA TADIĆ
Matični broj:                                            306882
Akademska godina upisa                      2010./2011.
Datum obrane diplomskog rada         19. 12. 2018. u 08:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Najraniji arheološki dokazi rodno uvjetovanog nasilja

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Ina Miloglav, predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Sanja Potkonjak, članica povjerenstva
doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, članica povjerenstva