Javna obrana diplomskog rada – Nives Radman

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                         NIVES RADMAN
Matični broj:                                           282101
Akademska godina upisa                     2011./2012.
Datum obrane diplomskog rada        21. 12. 2018. u 10:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Antropološka analiza kostura sa zaštitnog arheološkog istraživanja “Vinograd Streim-Muzej”

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Dino Demicheli, predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, članica povjerenstva