Javna obrana diplomskog rada – Marko Skuliber

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                             MARKO SKULIBER
Matični broj:                                          353375
Akademska godina upisa                    2014./15.
Datum obrane diplomskog rada        2. 10. 2018. u 11:00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Grobne cjeline iz crkve Svih svetih pavlinskog samostana u Strezi

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Ana Azinović-Bebek, članica povjerenstva
prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva