Javna obrana diplomskog rada – Darija Dunjko

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                        DARIJA DUNJKO
Matični broj:                                           347445
Akademska godina upisa                     2014./15.
Datum obrane diplomskog rada         25. 09. 2018. u 10.30 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Prikazi donatora na crkvama u Italiji i X. regiji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Iva Kaić
Dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica
Prof. dr. sc. Mirjana Sanader