Javna obrana diplomskog rada – Antonio Manhard

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                               ANTONIO MANHARD
Matični broj:                                           350575
Akademska godina upisa                     2014./15.
Datum obrane diplomskog rada         25. 9. 2018. u 12.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Poganski motivi u ranokršćanskoj umjetnosti katakombā

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Domagoj Tončinić
Dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica
Doc. dr. sc. Iva Kaić