Javna obrana diplomskog rada – Tin Pogledić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              TIN POGLEDIĆ
Matični broj:                                           352473
Akademska godina upisa                     2014./15.
Datum obrane diplomskog rada        14. 9. 2018. u 11.00 sati u F1

Tema diplomskog rada: Uprava rudnika u rimskoj provinciji Dalmaciji prema epigrafskim spomenicima

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet
Dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica
Doc. dr. sc. Dino Demicheli