Javna obrana diplomskog rada – Valerija Gligora

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                        VALERIJA GLIGORA
Matični broj:                                         347973
Akademska godina upisa                     2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada        17. 09. 2018. u 11:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Korištenje 3D modela u arheologiji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica
Doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić
Doc. dr. sc. Ina Miloglav