Javna obrana diplomskog rada – Doris Šugar

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                        DORIS ŠUGAR
Matični broj:                                           375284
Akademska godina upisa                     2015./16.
Datum obrane diplomskog rada         17.09.2018. u 09.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Potencijalne primjene virtualne i proširene stvarnosti u arheologiji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

Doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić
Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica
Doc. dr. sc. Ina Miloglav