Javna obrana diplomskog rada – Tea Kokotović

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                         TEA KOKOTOVIĆ
Matični broj:                                           349525
Akademska godina upisa                     2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada        20. 09. 2018. u 11:00 sati u dvorani Fond II

Tema diplomskog rada: Kognitivne sposobnosti hominina na prijelazu srednjega u gornji paleolitik u Europi

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva
prof. dr. sc. Ivor Karavanić, član povjerenstva